Telefon: +46-70-403 23 04


Konsult- och språktjänster

Med känsla för Norrland och världen

Gröndörren AB genomför policyanalys och utvärderingar inom företagsfrämjande, arbetsmarknad, internationalisering och hållbarhet.
Vi hjälper även företag och organisationer internationalisera sin verksamhet genom professionell kommunikation på engelska.

Våra konsulter

Carly Melissa Smith, VD

Jag har bred arbetslivserfarenhet - från FN:s klimatförhandlingar till omvärldsanalyser av offentliga stöd till små och medelstora företag. Den röda tråden i min karriär har varit policy- och analysarbete inom företagsfrämjande, hållbarhet och internationalisering. Jag har jobbat på Utrikesdepartementet, Tillväxtanalys och Länsstyrelsen. Jag är uppvuxen i Virginia i USA, ett stenkast från både fjällkedjan Appalacherna och Washington, D.C. Min kandidatexamen i Öst- och Centraleuropastudier (inriktning nationalekonomi och statsvetenskap) är från University of London och min masterexamen i miljömanagement (inriktning miljöekonomi och miljöpolitik) från Oxford Brookes University i Storbritannien.

carly@grondorren.se

Helena Lindh, seniorkonsult

Jag började min karriär med effektivitetsrevision vid Riksrevisionen, inom främst försvar och rättsväsende. Senare har jag jobbat med verksamhetsuppföljning vid Mittuniversitetet och med utredningar och analyser vid bland annat Skolinspektionen, Arbetsförmedlingen och Kulturrådet. Jag har också jobbat som journalist och med andra typer av texter och har en (delvis ouppfylld) önskan om att arbeta mer med retorik. Min politices magisterexamen har jag från Stockholms universitet och journalistutbildning från Poppius journalistskola. Jag är uppvuxen i Hälsingland och flyttade till Jämtland för 15 år sedan, efter många år i Stockholm och några i Göteborg, Frankrike och Belgien.

helena@grondorren.se

Lena Henriksson, konsult

Jag har en lång yrkeserfarenhet från näringslivet - inom miljö och återvinning samt gränshandel.  Är relativt nyutexaminerad med högskoleexamen i Förvaltningsjuridik och fil. mag i statsvetenskap från Mittuniversitetet. Därefter började jag min karriär på Naturvårdsverket inom stöd till elektrifiering av transportsektorn. Som konsult har jag hjälpt företag i ansökningar om EU-stöd och kommuner med rapportsammanställningar och utbildningar om tjänstemannarollen. Jag har ett stort intresse för nätverksstyrning inom offentlig förvaltning och privat-offentliga samarbeten. Född och uppvuxen i Östersund, Jämtland, har jag en stark förankring till fjällen och naturen samt en stolthet över länets starkt framväxande näringsliv och framtidstro.

lena@grondorren.se


Analys och utvärdering


Vill du vässa ditt strategiarbete eller öka kunskapen om effekterna av olika policys? I samarbete med andra konsultbyråer genomför vi analyser inom följande områden: internationalisering, företagsfrämjande och hållbarhet.

Översättning och presentationsteknik


Vill du nå en internationell marknad med information om dina varor och tjänster? Har du redan skrivit en text på engelska men vill kvalitetssäkra den?
Planerar du att presentera din verksamhet för utländska kunder eller investerare?  Du kommer att känna dig tryggare om du har finslipat din presentation med oss först! 

Om våra analyser och utvärderingar

Policyanalys inom internationalisering, näringslivsfrämjande och hållbarhet.

Alla organisationer mår bra av att få mer kunskap! Vi använder kvalitativa och kvantitativa metoder för att genomföra omvärldsanalys, enkätundersökningar och utvärderingar. Genom dialog och workshops hjälper vi er att komma fram till hur resultaten kan implementeras för att vässa er verksamhet.

Gröndörren AB samarbetar med erfarna konsulter och disputerade forskare för att skräddarsy den lösning som passar just er verksamhet!

Kontakta oss på info@grondorren.se eller 070-403 23 04

Vi har arbetat med följande organisationer:


Kontaktuppgifter


@ omorron Östersund
Prästgatan 42
831 33 Östersund

Telefon: +46-70-403 23 04

info@grondorren.se